Naše poslanstvo

Novembra 2022 smo v Parizu ustanovili Slovensko-francoski poslovni klub. S prodorno mrežo članov iz obeh držav si želimo postati vozlišče ekonomskih aktivnosti in prispevati k premostitvi kulturnih razlik pri poslovnem sodelovanju med Slovenijo in Francijo.

O Franciji včasih slišimo, da je zahteven in zaprt trg, vendar se umešča med ključne zunanjetrgovinske partnerje Slovenije z velikim potencialom. Gospodarstveniki in podjetja iz obeh držav do sedaj niso imeli krovne organizacije, ki bi združevala njihove interese in nastopala kot kvalificiran sogovornik ter skrbela za razcvet poslovnega sodelovanja. Klub tako dodaja nujen in pomemben kamenček v mozaik slovensko-francoskih povezav.

Notre vision

Pour la première fois dans l’histoire des relations entre la Slovénie et la France, un club d’affaires slovéno- français est fondé. Or, notre club a une ambition qui va au-delà de la seule France : s’adresser à tous les pays francophones.

Par cette initiative unique en son genre, le Club d’affaires slovéno-français s’est donné comme objectifs de devenir la plaque tournante dans le domaine des activités économiques entre la Slovénie et les pays francophones et aider à aplanir les différences culturelles qui se manifestent habituellement au cours d’un processus de développement d’affaires à l’international.

Komu je klub namenjen?

V klub so dobrodošli vsi, ki želijo s svojimi poklicnimi aktivnostmi prispevati h krepitvi ekonomskih odnosov med Slovenijo in Francijo ter francosko govorečimi državami (frankofonija).

Dobrodošli so tudi vsi drugi, ki jih ta tematika zanima (študentje, raziskovalci, intelektualci) in bi bili radi v stiku s poslovno skupnostjo.

À qui s’adresse le club ?

Tous ceux qui de par leurs intérêts professionnels souhaitent contribuer au développement ou renforcement des relations commerciales entre la Slovénie et les pays francophones sont les bienvenus dans le club.

De même, les particuliers, étudiants, enseignants, scientifiques, etc. — intéressés par les thématiques de développement d’affaires à l’international — trouveront un grand intérêt à participer aux échanges et événements que le club organisera.

Kako se včlaniti?

Od članov kluba pričakujemo, da bodo njegovi aktivni podporniki. To pomeni, da se bodo redno udeleževali srečanj kluba in ga v svojem okolju tudi promovirali.

Comment adhérer ?

Nous attendons de la part des membres qu’ils soient des membres actifs et des ambassadeurs du club. Cela se traduit par leur participation régulière aux rencontres du club et sa promotion au sein de leurs propres réseaux.

Če se želite včlaniti v klub, nam pošljite elektronsko sporočilo s svojimi podatki na naslov: bonjour@bizclub.fr

Pour adhérer au club : envoyer une demande et vos coordonnées à notre adresse email: bonjour@bizclub.fr